HẠT NHỰA GPPS 525N

Hạt nhựa GPPS 525N

_Chỉ số MI: 7

_Xuất xứ: Việt Nam

_Hãng sản xuất : Việt Nam PS